Bossen voorzien ons van hout. 
Om de toekomst van onze openbare bossen niet in het gedrang te brengen, wordt de kap van dit hout gereglementeerd en worden erkenningen toegekend aan zowel kopers als exploitanten van hout. De verkoop ervan gebeurt via openbare houtverkopen. 
Eerlijk hout en papier krijgt een label.

In de Vlaamse openbare bossen wordt jaarlijks meer dan 220.000 m³ hout gekocht en geëxploiteerd. Deze houtkap dient vakkundig en verantwoord te gebeuren. In overleg met de houtexploitatiesector en het ANB is daarom de erkenningsregeling opgesteld. Die geldt zowel voor kopers als voor exploitanten. Omdat de erkenning een kwaliteitsgarantie wil bieden bij het uitvoeren van bosexploitaties, moeten de erkende kopers en exploitanten aan een aantal voorwaarden voldoen.

De verkoop van het hout gebeurt via jaarlijkse openbare houtverkopen. Via een houtcataloog wordt het hout aangeboden.

Wanneer mensen houtproducten in huis halen, houden ze niet alleen rekening met hun portemonnee, maar steeds meer ook met sociale en ecologische aspecten. Er is dan ook een groeiende vraag naar eerlijk hout en papier. Een label zoals het FSC (Forest Stewardship Council) is daarop een antwoord. Ook voor de Vlaamse bosbeheerder liggen hier belangrijke kansen.

Volgende openbare verkopen

Houtverkoop bij inschrijving Terreinbeheer West - Gent

Dinsdag 7 juni 2016

Deze openbare houtverkoop omvat de regio's:

  • Regio Kust-Polders
  • Regio Zandig Vlaanderen
  • Regio Zuid-Vlaamse Heuvels
  • Regio Schelde en Waas
  • Regio Groene Gordels
  • Regio Antwerpse Kempen

Houtverkoop Limburg

Woensdag 8 juni 2016

Houtverkoop Hallerbos

Vrijdag 17 juni 2016

Houtverkoop Zoniënwoud

Dinsdag 21 juni 2016
Alle data